Wonen in de wijk / buurt Slotervaart in Amsterdam

Over de wijk / buurt Slotervaart in Amsterdam

Slotervaart maakt deel uit van de Westelijke Tuinsteden en is oorspronkelijk gebouwd in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Het gebied grenst aan stadsdeel West, het Sloterpark en de Sloterplas , het gebied De Aker/Nieuw Sloten en stadsdeel Zuid.

In Slotervaart gebeurt veel de komende jaren. Door de gunstige ligging ten opzichte van het centrum, het Rembrandtpark, het openbaar vervoer, de Sloterplas, het Sloterpark en de A10, is het een aantrekkelijk gebied om te wonen. Er komen veel nieuwe woningen bij in Slotervaart, met name in de Ringspoorzone West. De woonlasten van de nieuwe woningen zijn relatief laag, wat ze aantrekkelijk maakt voor starters, jongeren, studenten en jonge gezinnen.

Niet alle bewoners van Slotervaart genieten echter mee van de opwaartse spiraal. Sommige buurten hebben te kampen met sociaaleconomische problemen, zoals armoede, minder goede schoolresultaten en relatief veel bewoners met weinig zicht op werk. De gemeente Amsterdam zet zich de komende jaren sterk in voor het verbeteren van de situatie van deze bewoners.